Sunday, 16 November 2014

Walang masama sa pag-amin sa tunay na tinitibok ng puso, lalo na't malinis at dalisay ang intensiyon ng taong umiibig.

Mapalad ang mga nilalang na marunong magpahayag ng damdamin dahil mas mataas ang lipad nila kaysa sa mga taong may kinikimkim na bigat sa dibdib. Sila ay hindi makakalipad papunta sa kaitaasan.

Mapalad ang mga taong nagmamahal nang walang inggit o malisya, sapagka't sila ang tunay na magmamarka sa puso ng taong minamahal hanggang dulo.

Patuloy tayong magmahal. Kahit na walang balik. Kahit na masakit.

Ang mahalaga, may istorya tayong maikukwento sa bandang huli.

No comments: