Thursday, 27 November 2014

Isipin mo, nakatayo ka sa isang napakahabang pila at ikaw ang pinakahuli.
Sa iyong harapan, doon sa kabilang dulo ng pila, naroon ang tinatawag na "reward". 
Kailangan mong pumila para makuha ito.

Napakarami ninyo na gustong makihati sa premyo. 
May pagka-generous kasi yung tao na namimigay ng "reward".
Lahat binibigyan nya ng atensiyon. Ang iba nga, pinadaan pa sa express lane. At sa iba naman, mas mahaba ang inilalaan niyang panahon para kunin ang "reward".

Samantala, balik tayo sa kinalalagyan mo. 
Oo, ikaw nga!
Diyan ka lang sa dulo ng pila ha?
You have to wait for your turn.

Pero wait, there's more.
Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ka maghihintay sa pila. 
At kung umabot ka man sa unahan, hindi rin tiyak kung may maaabutan ka pang "reward". 
Maaaring kapiraso na lang ang maibigay sa 'yo. O di kaya naman ay wala ng maibibigay pa.

Ganito ang pakiramdam ng isang taong nagmamahal sa isang taong katulad mo.
Isang walang hanggang pagtitiis at paghihintay.
Isang pakikipagsapalaran.

No comments: