Thursday, 27 November 2014

Isipin mo, nakatayo ka sa isang napakahabang pila at ikaw ang pinakahuli.
Sa iyong harapan, doon sa kabilang dulo ng pila, naroon ang tinatawag na "reward". 
Kailangan mong pumila para makuha ito.

Napakarami ninyo na gustong makihati sa premyo. 
May pagka-generous kasi yung tao na namimigay ng "reward".
Lahat binibigyan nya ng atensiyon. Ang iba nga, pinadaan pa sa express lane. At sa iba naman, mas mahaba ang inilalaan niyang panahon para kunin ang "reward".

Samantala, balik tayo sa kinalalagyan mo. 
Oo, ikaw nga!
Diyan ka lang sa dulo ng pila ha?
You have to wait for your turn.

Pero wait, there's more.
Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ka maghihintay sa pila. 
At kung umabot ka man sa unahan, hindi rin tiyak kung may maaabutan ka pang "reward". 
Maaaring kapiraso na lang ang maibigay sa 'yo. O di kaya naman ay wala ng maibibigay pa.

Ganito ang pakiramdam ng isang taong nagmamahal sa isang taong katulad mo.
Isang walang hanggang pagtitiis at paghihintay.
Isang pakikipagsapalaran.

Sunday, 16 November 2014

Walang masama sa pag-amin sa tunay na tinitibok ng puso, lalo na't malinis at dalisay ang intensiyon ng taong umiibig.

Mapalad ang mga nilalang na marunong magpahayag ng damdamin dahil mas mataas ang lipad nila kaysa sa mga taong may kinikimkim na bigat sa dibdib. Sila ay hindi makakalipad papunta sa kaitaasan.

Mapalad ang mga taong nagmamahal nang walang inggit o malisya, sapagka't sila ang tunay na magmamarka sa puso ng taong minamahal hanggang dulo.

Patuloy tayong magmahal. Kahit na walang balik. Kahit na masakit.

Ang mahalaga, may istorya tayong maikukwento sa bandang huli.

Saturday, 1 November 2014

Fading slowly

How would you feel if that one person you absolutely loved started drifting away from you? Slowly you two just stopped spending time together and eventually didn't even talk at all anymore. But you don't want to let go because you feel you can still save what you had, but deep down inside you know you'll never have those feelings again.