Sunday, 28 September 2014

Nagpunta sa gym matapos ang matagal na panahon na hindi nakapagbuhat.

Nagpagupit. Ito ang pinakasimpleng paraan ko para pahalagahan ang sarili.

Nag-photo walk. Tinignan ko kung marunong pa ba akong kumuha ng larawan.

Nagluto para sa kasama sa koro. Ngayon lang ulit nakapagluto para sa ibang tao. Nagustuhan naman nila.

Kumanta.Napakaraming nangyari ngayong araw ng Sabado. 

Pagod. 

Subalit masaya (?)

No comments: