Friday, 26 December 2014Afterglow
(Unknown)

I'd like the memory of me
to be a happy one.
I'd like to leave an afterglow
of smiles when life is done.
I'd like to leave an echo
whispering softly down the ways,
Of happy times and laughing times
and bright and sunny days.
I'd like the tears of those who grieve,
to dry before the sun
of happy memories
that I leave when life is done.

Thursday, 27 November 2014

Isipin mo, nakatayo ka sa isang napakahabang pila at ikaw ang pinakahuli.
Sa iyong harapan, doon sa kabilang dulo ng pila, naroon ang tinatawag na "reward". 
Kailangan mong pumila para makuha ito.

Napakarami ninyo na gustong makihati sa premyo. 
May pagka-generous kasi yung tao na namimigay ng "reward".
Lahat binibigyan nya ng atensiyon. Ang iba nga, pinadaan pa sa express lane. At sa iba naman, mas mahaba ang inilalaan niyang panahon para kunin ang "reward".

Samantala, balik tayo sa kinalalagyan mo. 
Oo, ikaw nga!
Diyan ka lang sa dulo ng pila ha?
You have to wait for your turn.

Pero wait, there's more.
Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ka maghihintay sa pila. 
At kung umabot ka man sa unahan, hindi rin tiyak kung may maaabutan ka pang "reward". 
Maaaring kapiraso na lang ang maibigay sa 'yo. O di kaya naman ay wala ng maibibigay pa.

Ganito ang pakiramdam ng isang taong nagmamahal sa isang taong katulad mo.
Isang walang hanggang pagtitiis at paghihintay.
Isang pakikipagsapalaran.

Sunday, 16 November 2014

Walang masama sa pag-amin sa tunay na tinitibok ng puso, lalo na't malinis at dalisay ang intensiyon ng taong umiibig.

Mapalad ang mga nilalang na marunong magpahayag ng damdamin dahil mas mataas ang lipad nila kaysa sa mga taong may kinikimkim na bigat sa dibdib. Sila ay hindi makakalipad papunta sa kaitaasan.

Mapalad ang mga taong nagmamahal nang walang inggit o malisya, sapagka't sila ang tunay na magmamarka sa puso ng taong minamahal hanggang dulo.

Patuloy tayong magmahal. Kahit na walang balik. Kahit na masakit.

Ang mahalaga, may istorya tayong maikukwento sa bandang huli.

Saturday, 1 November 2014

Fading slowly

How would you feel if that one person you absolutely loved started drifting away from you? Slowly you two just stopped spending time together and eventually didn't even talk at all anymore. But you don't want to let go because you feel you can still save what you had, but deep down inside you know you'll never have those feelings again.


Monday, 20 October 2014

HATE U

***Stumbled upon this Youtube comment. Very timely. Thanks to the guy who posted this.

"This is to anyone going through some hardship because of someone playing with your feelings. 
Don't let that happen. 
If someone is playing with you don't allow it! 
Just because they say some sweet words about this and that, if their actions speak differently then be strong enough to confront them. 
Back yourself! 
Like the old saying goes, 'Actions speak louder than words.' - have the courage to stand up for yourself. 
Guy or girl, it is not worth your time being wasted and for your heart to be played with and broken all because you fell for a creep who's words are as shallow as their souls to break you down. 
Get out of it as soon as you can and suffer no more! 
Be strong to get out and know you deserve better than to be lied to. 
I will be brutally honest to you as well don't be stupid enough to go back especially if he/she has already played on you once before! 
Seriously. 
You can only blame them for so much but if you're going to go back to them it is your fault! 
So don't make a dumb move, you'll just get hurt again.
Move on."


Sunday, 12 October 2014

love is overrated.

Sunday, 28 September 2014

Nagpunta sa gym matapos ang matagal na panahon na hindi nakapagbuhat.

Nagpagupit. Ito ang pinakasimpleng paraan ko para pahalagahan ang sarili.

Nag-photo walk. Tinignan ko kung marunong pa ba akong kumuha ng larawan.

Nagluto para sa kasama sa koro. Ngayon lang ulit nakapagluto para sa ibang tao. Nagustuhan naman nila.

Kumanta.Napakaraming nangyari ngayong araw ng Sabado. 

Pagod. 

Subalit masaya (?)

Monday, 22 September 2014


Ang pag-ibig ay matiyaga,
Maganda ang loob,
Hindi nananaghili, nagmamapuri, nagmamataas,
Ang pag-ibig ay mapagkalinga,
Mapagtiwala't puno ng pag-asa,
Nananatiling tapat kailan pa man.