Monday, 20 October 2008

May Asim Pa!

Habang nagpa-practice ako ng kanta ni Keith Urban na "Tonight I Wanna Cry", nasipat ko ang isang video na talaga naman nagpahagalpak sa akin sa kakatawa. Isang music video na talaga namang pinaghirapan, pinag-isipan, at higit sa lahat pinaghandaan. Para sa nag-iisang lolang may asim at ibubuga pa....Narito na siya...

tentenenententententeeeeeeeen!!!!!!Enjoy!

No comments: